Bát Sen TOTO TBW03002B 5 chế độ phun

1.419.000 1.770.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop