4.790.000 5.990.000 

Giá tốt hơn khi mua cùng:
Vắt Khăn Giàn TOTO YTS902BV 636 mm
This item: TOTO YTS902BV 636 mm
4.790.000 5.990.000 
4.790.000 5.990.000 
150.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: Vắt khăn YTS902BV; bộ vít cố định; phiếu bảo hành