2.490.000 3.000.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: Kệ gương TX705AE; bộ vít cố định; phiếu bảo hành