2.188.000 2.730.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: Kệ gương YAK201GV; bộ vít cố định; phiếu bảo hành