1.210.000 1.470.000 

Sản phẩm không bao gồm vòi lavabo & bộ xả
Giá tốt hơn khi mua cùng:
lavabo dương vành TOTO L762
+vòi lavabo TOTO TLS03301V nóng lạnh thân thấp
+Bộ xả lavabo INOX CK-01
+Đuôi chữ P inox SP-01
lavabo dương vành TOTO L762
Sản phẩm chính: Lavabo Dương Vành TOTO L762 1.210.000 1.470.000  1.210.000 1.470.000 
1 × Vòi Lavabo TOTO TLS03301V Nóng Lạnh Thân Thấp 1.683.000 2.100.000 
1 × Bộ xả lavabo INOX CK-01 450.000 600.000 
1 × Đuôi chữ P inox SP-01 200.000 350.000