Bạn đang xem phiên bản: chân lửng

2.100.000 2.405.000 

Sản phẩm không bao gồm vòi lavabo & bộ xả
Giá tốt hơn khi mua cùng:
lavabo treo tường TOTO LHT239CR
+vòi lavabo TOTO TLS04301V nóng lạnh thân thấp
+vòi lavabo TOTO TLS02301V nóng lạnh thân thấp
+Đuôi chữ P inox SP-01
lavabo treo tường TOTO LHT239CR
Sản phẩm chính: Lavabo Treo Tường TOTO LHT239CR Chân Lửng 2.100.000 2.405.000  2.100.000 2.405.000 
1 × Vòi Lavabo TOTO TLS04301V Nóng Lạnh Thân Thấp 1.595.000 2.000.000 
1 × Vòi Lavabo TOTO TLS02301V Nóng Lạnh Thân Thấp 2.299.000 2.870.000 
1 × Đuôi chữ P inox SP-01 200.000 350.000