3.210.000 3.870.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: lô giấy DS716W; bộ vít cố định; phiếu bảo hành