1.130.000 1.350.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: lô giấy TX703AESV1; bộ vít cố định; phiếu bảo hành