1.350.000 1.610.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: lô giấy TX703ARS; bộ vít cố định; phiếu bảo hành