890.000 1.060.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: lô giấy YH116; bộ vít cố định; phiếu bảo hành