690.000 870.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: lô giấy YH408RV; bộ vít cố định; phiếu bảo hành