Vòi Lavabo TOTO TLS03301V Cổ Thấp

Bạn đang xem phiên bản: 148 mm

1.595.000 2.000.000 

Sản phẩm gồm bộ xả chưa có ống thải chữ P
Giá tốt hơn khi mua cùng:
Vòi Lavabo TOTO TLS03301V Cổ Thấp
Sản phẩm chính: Vòi Lavabo TOTO TLS03301V Cổ Thấp
1.595.000 2.000.000 
1.595.000 2.000.000 
200.000 350.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop