Bồn tiểu nam treo tường TOTO UT445

3.060.000 3.584.000 

Sản phẩm thường được mua cùng
Bồn tiểu nam treo tường TOTO UT445
+Van xả cảm ứng TOTO DUE126UE
+Ống nối tiểu nam TOTO HS376TT
Bồn tiểu nam treo tường TOTO UT445
Sản phẩm chính: Bồn tiểu nam treo tường TOTO UT445 3.060.000 3.584.000  3.060.000 3.584.000 
1 × Van xả cảm ứng TOTO DUE126UE dùng điện 220V 8.580.000 10.410.000 
1 × Ống nối tiểu nam TOTO HS376TT 770.000 880.000