2.400.000 3.820.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: Thân chậu, hướng dẫn lắp đặt, phiếu bảo hành