7.310.000 9.920.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: thân chậu; bộ vít cố định, hướng dẫn sử dụng và lắp đặt.