1.900.000 2.380.000 

Giá tốt hơn khi mua cùng:
Vắt Khăn Giàn TOTO YTS406BV 560mm
This item: TOTO YTS406BV 560mm
1.900.000 2.380.000 
1.900.000 2.380.000 
150.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: Vắt khăn YTS406BV; bộ vít cố định; phiếu bảo hành