1.900.000 2.380.000 

Giá tốt hơn khi mua cùng:
Vắt Khăn Giàn TOTO YTS408BV 600 mm
Sản phẩm chính: Vắt Khăn Giàn TOTO YTS408BV 600 mm
1.900.000 2.380.000 
1.900.000 2.380.000 
150.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: Vắt khăn YTS408BV; bộ vít cố định; phiếu bảo hành