420.000 500.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: lô giấy DS708PS#W; bộ vít cố định; phiếu bảo hành