1.220.000 1.460.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: lô giấy TX703AC; bộ vít cố định; phiếu bảo hành