1.365.000 1.700.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: lô giấy YH902V; bộ vít cố định; phiếu bảo hành