1.410.000 1.640.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: nắp êm TC507CVK; bộ vít cố định; phiếu bảo hành