1.160.000 1.316.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: nắp đóng êm TC600VS; bộ vít cố định; phiếu bảo hành