Bộ xả lavabo INOX CK-01

450.000 600.000 

Đuôi chữ P phù hợp:
Bộ xả lavabo INOX CK-01
+Đuôi chữ P inox SP-01
Bộ xả lavabo INOX CK-01
Sản phẩm chính: Bộ xả lavabo INOX CK-01 450.000 600.000  450.000 600.000 
1 × Đuôi chữ P inox SP-01 200.000 350.000 
Mã sản phẩm: CK-01 Danh mục: