Đuôi chữ P inox SP-01

200.000 350.000 

Sản phẩm phù hợp:
Đuôi chữ P inox SP-01
+Bộ xả lavabo INOX CK-01
Đuôi chữ P inox SP-01
Sản phẩm chính: Đuôi chữ P inox SP-01 200.000 350.000  200.000 350.000 
1 × Bộ xả lavabo INOX CK-01 450.000 600.000 
Mã sản phẩm: SP-01 Danh mục: