3.420.000 4.970.000 

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: bồn rửa; bộ vít cố định, hướng dẫn sử dụng và lắp đặt.