Đế đa năng TOTO SHXCP553 chỉnh vị trí bắt vít cho Washlet

363.000