Gạch Prime 2305 men matt giả gỗ, kích thước 40×40 cm

Liên hệ

Đơn giá sản phẩm được tính trên 1 hộp. Giá thành sẽ được đưa ra dựa theo số lượng và vị trí công trình.

Vì vậy quý khách mua gạch Prime 2305 vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0868 986 829 để nhận báo giá.

Dịch vụ sau mua chỉ có ở Trung Đức Shop

  • Bộ sản phẩm gồm: 6 viên = 0.96 (m²)